Moudrý pták sova
Jiří Pavlica / Jan Skácel
zpěv Hradišťan
Náramně moudrý pták je sova a marně pro ni hledám slova.
Docela nevšímá si lidí, ačkoliv potmě dobře vidí.
Ve dne jí bývá dlouhá chvíle, je učená a nosí brýle.
Všelicos probíhá jí v mysli a nikdo neví, co si myslí.
Co nepálí ji, nezebe, nechá si moudře pro sebe.