Letní ráno
Jiří Pavlica / Milan Rúfus
Je letní ráno, ptačí zvon vyzvání na den.
Je letní ráno a písní zpití ptáčci děkují za své bytí,
za sluníčko, za dar stromů a nevědouc a vědouc komu.
Tak jako on modlitbou zvoním ze všech sil,
s díky, že den se probudil.