Lásko, milá lásko
Lásko, milá lásko, ej, kde ťa lidé berú,
na horách nerosteš, v poli ťa nesejú.

Kdyby sa tá láska, ej, na poli rodila,
nejedna panenka by pro ňu chodila.

Ale sa tá láska, ej, na poli nerodí,
mezi mládencama aj pannama chodí.