Kyrie eleison
lidová - úprava Jiří Pavlica
zpěv Hradišťan

Kyrie eleison, ó Kriste eleison

Narodil se syn Boží,v Betlémě mezi zvěří

V Betlémě, v malém městě, najdete ho zajisté

Josef dítě kolébá, 
matka plenky zahřívá

Kyrie eleison, ó Kriste eleison