Kyčera, Kyčera
Kyčera, Kyčera, daj, Bože, daj večera,
večera dobrého, ej, rána veselého.

Kdo to henkaj ide, ej, to můj milý tam je,
na hradkých nožičkách, ej, v bílých nohavičkách.