Kuku, kuku
Kuku, kuku, chaso vzhůru,
poběhneme ku Betlému.
Je tam cosi nového,
ve snách je mi známého.

Anděl sa nám ukazuje,
velkú jasnost oznamuje,
řka pastýři vstávejte,
k Betlému pospíchejte.

Narodil se tam spasitel,
všeho světa Vykupitel,
při Betlémě ve chlévě,
položený na seně.