Křepelila malá křepelenka
Křepelila malá křepelenka, křepelila překrásná panenka.
Křepelil s ňú malý krahulíček, křepelil s nu překrásný Janíček.

Co tu děláš, malá křepelenko, co tu děláš, překrásná panenko.
Viju vínky, malý krahulíčku, viju vínky, překrásný synečku.

Dej mně jeden, malá křepelenko, dej mně jeden, překrásná panenko.
Já ti nesmím svého vínka dáti, láli by mně otec aj máti.