Koně
hudba Pavel Jurkovič / František Halas
zpěv Michal Krystýnek
To jsou, pane, ale koně oheň sám a jiskra,
běžte honem, běžte pro ně, sedlejte je zbystra.
 
Zdá se, že se pobláznili jako zajíc v březnu,
na nich lze jet, lidé milí, rovnou pro princeznu.
  
Z valachů k nám přiklusali až sem do té knížky,
aby prý se ukázali, hleďme hrdopýšky!