Kolébala a zpívala
Kolébala a zpívala
matička synáčkovi,
ach, nynej přenynej,
Ježíšku spanilej,
nynej, nynej.

Počalo se mu chutně spáti,
aj se mu cosi zdáti,
že ptáčci zpívají,
žežulky kukají
při salaši.

Zpívejte jemu ptáčátka,
zpívejte u děťátka,
ah, nynej přenynej,
Ježíšku spanilej,
nynej, nynej.