Když se sejdou lidé
Jiří Pavlica / Jiří Brabec
Když se sejdou mračna, svět se černá v jejich stínu,
Když se sejdou vlci, cení zuby, mají vlčí hlad,
Když se sejdou ryby, tak tiše plují nad hlubinu,
Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou hrát.
 
Někdy se nám noty pletou v otazníky.
Podobné jak berle, jakou nosí svatý Mikuláš.
V labyrintu světa zůstáváme almužníky.
Umět prosit vítr, když toužíš plout a plachty máš.