Jízda Králů
Petr Ulrych / Ladislav Kopecký
Ride of the Kings - zpěv: Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat, Hradišťan

Ještě ohník hoří maličko
však ty se k nám vrátíš brzičko
malovaná vyšívaná v sedle vraných koní
však ty se k nám vrátíš písničko

Jedou k vám jedou k vám
Pálavou lesem jedou k vám
jedou k vám jedou k vám
jízdou králů jedou k vám

Prach se víří vlaje hříva
vzhůru dědinou průvod zpívá
v ostruhách se slunko zhlíží
blesky zažíhá

Jedou k vám jedou k vám
révovým lesem jedou k vám
jedou k vám jedou k vám
jízdou králů jedou k vám

Jedou k vám jedou k vám
duní zem tenhle rytmus znám
jedou k vám jedou k vám
lidi povídám že jedou k vám

Hořká vůně zralých strání
písni bylina umřít brání
v dálavách se jízda ztrácí
nápěv zůstává

V prachu teskná pentle zbývá
smutek loučení rosa smývá
večerní se brodím trávou
s ozvěnou pak poslouchám

Poslouchám poslouchám
s ozvěnou tiše poslouchám
poslouchám poslouchám
hořkou vůni poslouchám

Jedou k vám jedou k vám
Révovím lesem jedou k vám
jedou k vám jedou k vám
jízdou králů jedou k vám

Jedou k vám jedou k vám
duní zem tenhle rytmus znám
jedou k vám jedou k vám
jízdou králů jedou k vám