Já mám koně
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv Jiří Pavlica a dětský sbor
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa,
já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám obroku, oni skáčou do skoku,
já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám jetele, oni skáčou vesele,
já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.