Ja chodila
Ja chodila, chodila, po zelenej lúce, po zelenej lúce.
Nosila, nosila fialenku v ruce, fialenku v ruce.

Fialenko modrá nerozkvétaj z rána, nerozkvétaj z rána.
Mám na vojně galána, komu bych ťa dala, komu bych ťa dala.

Chodila po hájku, sbírala fialku, sbírala fialku.
Ó, jak je mně teskno, po tobě, šohajku, po tobě, šohajku.