Hradišťu, Hradišťu
Hradišťu, Hradišťu na vodě na blatě nemožu synečku zapomenút na tě
Hradišťu, Hradišťu nech do ťa hrom bije nejeden syneček pro tebe zahyne

Nejeden syneček, nejeden bratříček mosí oplakati k Hradišťu chodníček
Matička synečka, sestřička bratříčka a milá milého sokola sivého