Gloria, gloria
Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis,
zpívají andělé, pojď uslyšíš, pojď uslyšíš.

Zpívají, zpívají při Betlémě, při Betlémě,
Že se narodil Pán celej země, celej země.

Narodil se nám Pán veselme se, veselme se,
že je to Mesiáš, radujme se, radujme se.