Gajdošek
Gajdošku s gajdama, obuj sa, poď s náma
Na druhú dědinu, namlúvat děvčinu

Gajdošku s gajdama,smiluj sa nad náma
A já sa smiluju, gajdy své naduju

Ej to je gajdošek, kerý zagajduje za grošek
Ej to je děvčina,kerá tancuje až do rána

Co by koza netrkala, když ona má rožky
Co by dívča netančilo, když ona má nožky

Kozu vezmu k masárovi, aby netrkala
Milú vezmu k muzice, aby tancovala