Ej, lásko, lásko
lidová, úprava Jiří Pavlica
Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, jak tá voděnka mezi břehama.
Voda uplyne, láska pomine jak ten lísteček na rozmarýně.