Ej, ctná panna
Ej, ctná Panna premilého Pána nám porodila.
Obvinuvší do jesliček svého syna ložila.
Nynej mé děťátko nynej, pacholátko, v něm se těšila, tak mu zpívala.

Vůl a osel jesle Páně znali, na něj dýchali.
Králi Pánu, ležícímu s nimi, vděčnost činili.
Též jiná hovádka, rozličná ptáčátka jeho chválili a velebili.

Protož i my, rozumné stvoření povděčni buďme.
Jeho svaté narození ctěme i také chvalme.
Též Otci nebeskému na nás laskavému, z děrů děkujme a v něm hodujme.