Dú kravičky, dú
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv dětský sbor
Dú kravičky, dú z pastvy dědinú.
co to ale značí, že se tuze mračí dneska k víčeru.
 
Dú kravičky, dú jedna za druhú,
jedna nese mlíčko, druhá telátečko, třetí smetanu!