Doliny, doliny + Okolo Hradišťa
lidová, úpr. Jiří Pavlica, Joanna Slowińska, zp. Joanna Slowińska, Alice Holubová, Muzykanci a Hradišťan