Den preslavný II
Den preslavný jest k nám prišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se
v tomto narození.

Že prijeli tri králové,
nesouce dary veliké.
Radujme se, veselme se
v tomto narození.

Pobuďme veselí spolu,
pripíme jeden druhému,
radujme se, veselme se
v tomto narození.

Abysme k vám za rok prišli,
a vás ve zdraví zas našli.
Radujme se, veselme se
v tomto narození.

Den preslavný jest k nám prišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se
v tomto narození.