Den preslavný I.
Den preslavný jest k nám prišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se,
v tomto narození.

Že se narodilo dítě,
v Betlémě v tom malém městě,
radujme se, veselme se,
v tomto narození.

Dítě se nám narodilo,
proroctví se naplnilo,
radujme se, veselme se,
v tomto narození.