Čas radosti veselosti
Čas radosti,veselosti nastal světu nyní.
Neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny.
V městečku Betlémě, v jesličkách na seně,
leží malé pacholátko na zimě, na zimě.

Co jsme všichni lidé hříšní s radostí čekali,
to andělé dnes vesele sú nám zvěstovali.
A proto plesejme, všichni se radujme,
pacholátku nemluvňátku zpívejme, zpívejme.

Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši.
Z čisté panny narozený, poklade nejdražší.
Pane náš, králi náš, skloň se k nám jako Pán,
dej milosti, dej radosti dojít k nám, dojít k nám.