Až se budeš bát
Jiří Pavlica / Eva Kociánová
When You Feel Scared – zpěv Jiří Pavlica a sbor
Až se budeš bát lehni si do trávy
abys neviděl nic než nebe
až se budeš bát vnímej svým tělem
jak se země točí s tebou i bez tebe
 
Až se budeš bát své jméno zavolej
jsi klenot na královské dlani
až se budeš bát nastav slunci tvář
to světlo tě zná jsi milovaný
 
Až se budeš bát zaboř tvář do země
a věř že jsi a přece nejsi hlína
a když se přesto budeš bát
nezapomeň zpívat
 
To aby tě andělé našli

When You Feel Scared

One gets scared pretty easily but what if there is no one around who would comfort you? No need to worry, there are so many ways to get rid of the fear. And oddly enough you can do it on your very own.
 
Člověk se snadno poleká, ale co když okolo není nikdo, kdo by ukonejšil? Není třeba se bát, je tolik způsobů, jak se strachu zbavit. A člověk na to paradoxně může být úplně sám.