Anděle Boží
Jiří Pavlica / anonym
Anděle boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj,
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj,
ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůch můj,
tělo svět ďábla přemáhám,
na Tvá vnuknutí pozor dávám
a v tom svatém obcování,
ať setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně,
chválím Boha ustavičně.
Amen