Anděl strážný
Jiří Pavlica / Michal Stránský
The Guardian Angel – zpěv Alice Holubová, Jiří Pavlica a sbor
Dnes mám strach o svého anděla
je sám a padá mu peří
cokoliv na světě udělám
on vždycky znovu mně věří
 
Kéž bych tak mohla pít z potoka
ve kterém klepeta račí
číhala jedenkrát do roka
v zátokách na stíny ptačí
 
A ty se ptáš kdy už poletí
proč nikde nehlásí zprávy
který je den jaké století
a který z nich je ten pravý
 
Ze srdce spadl mi oblázek
když jsem se pozpátku hledal
na dně svých včerejších otázek
které bych nikomu nedal
 
Dnes mám strach o svého anděla
je sám a padá mu peří
cokoliv na světě udělá
a vždycky znovu mně věří

The Guardian Angel

There are moments when one is worried even about his guardian angel. And at that very moment a sorrowful present searches for a helping hand somewhere in the safe harbour of childhood and innocence. For the sake of the angel whom we used to make much less busy once.
 
Jsou chvíle, kdy i člověk pocítí strach o svého strážného anděla. A právě v tu chvíli hledá teskná současnost pomocnou ruku kdesi v jistotě dětství a nevinnosti. Pro toho anděla, který s námi měl kdysi mnohem méně práce.