Zvláštní znamení
Petr Ulrych / Petr Ulrych
Special Sign - zpěv: Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat, Hradišťan

Závrať z noci plné hvězd
pláč co není vlastně žal
k tomu smutek z dlouhých cest
které musíš ujít s vírou
že pak spatříš zvláštní znamení

Touha zpívat nebo hrát
tón co tichou něhou zní
zmatek který nedbá rad
slzy které nejsou trápení
kde se berou odkud pramení

Z té hlíny v které máme svoje kořeny
z té studny z které pijem vodu čistou
z té lásky bez které je člověk ztracený
z té lásky v které má své místo

Závrať z noci plné hvězd
tón co tichým štěstím zní
tichým štěstím polních cest
tichým štěstím touhy hledat
touhy najít zvláštní znamení

Kde se berou odkud pramení

Z té hlíny v které máme svoje kořeny
z té studny z které pijem vodu čistou
z té lásky bez které je člověk ztracený
z té lásky v které má své místo

Závrať z noci plné hvězd
tón co tichým štěstím zní
tichým štěstím polních cest
tichým štěstím touhy hledat
touhy najít zvláštní znamení...