Wstaňcie, pasterze
lidová - úprava Jiří Pavlica
zpěv Roman Gill a Hradišťan

Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis,

zpívají andělé, pojď uslyšíš, pojď uslyšíš. 

Zpívají, zpívají při Betlémě, při Betlémě, 
že se narodil Pán celej země, celej země.
 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali
Z wielkiej radości:


Narodil se nám Pán veselme se, veselme se,
že je to Mesiáš, radujme se, radujme se


Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.


Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis,
zpívají andělé, pojď uslyšíš, pojď uslyšíš.