Vteřiny křehké
Jiří Pavlica / Michal Stránský
Fragile Seconds – zpěv Alice Holubová
Vteřiny křehké ve kterých zdá se
že do sebe vše snadno zapadá
že dobře je a nikdo nestará se
a pochybnost se zadem nevkrádá
 
Okamžik vzniku tajemná chvíle
ještě ne tady a už ne tam
z čeho jsi světe když ne z lásky
aby vše nebyl nebyl jenom klam

Fragile Seconds
How deceptive the world could be if it were not for love that comes over second after second,
simple and undoubted. It contains fragility as well as ferocity of something that is bound to happen
 
Jak ošidný by mohl být svět, kdyby nebylo lásky, která po vteřinách přichází prostá a nepochybná. Je v ní křehkost, stejně jako v oněch krátkých časových intervalech, a zároveň sveřepost čehosi, co přijít prostě musí.