Vstávej
Jiří Pavlica / Jiří Brabec
Get Up - zpěv: Jiří Pavlica, Hradišťan, Javory Beat
Ze skořápky noci se vyloupne den 
Pochval tu chvíli a uchovej sen
Nevěřím že se čas ztrácí
Nevěřím že se čas ztrácí
Kreslí duhu letokruhů
 
Možná že ve snu vidíš jeho tvář
Laskavý moudrý hodinář
Na zlaté sluneční niti
Kyvadlo země svůj rytmus chytí
Měří nám čas
 
Haleluja jen nebe nad hlavou mám
Haleluja náš společný chrám
Už vyšla denička svítá haleluja
Nový den vítá vítá
Haleluja
 
Námahou rudé slunce stoupá výš
Děkujme za to že smím že smíš
prožít svou lásku co bolí
Měří nám čas
Kreslí duhu letokruhů