Vítej, malé Jezulátko
Josef Ondřej Novotný - úprava Jiří Pavlica
zpěv Markéta Toufarová, Hradišťan, Kantiléna

Vítej, malé Jezulátko ozdobo rajské říše,

vítej, spanilé děťátko, pokrme naší duše.
Z lásky jsi k nám přijít ráčil, chudý, nic nemajíce.
Aby jsi nás hříšné spasil, z Panny se narodíce.

Jsouc ode všech opuštěný, v chlévě jsi za vděk přijal.
A do jeslí položený, vůl a osel Tě zahříval.
Pastuškové, lid upřímný, přišli s chvátáním k Tobě,
abys od nich byl uctěný s matkou Tvou v této době.

Aleluja, teď zpívejme nově narozenému.
Radost z toho všichni mějme a nesme dary jemu.
Každý dle svojí možnosti srdce mu obětujme, 
co jest králem na věčnosti v duchu se mu klanějme.

Jsouc vzbuzeni od anjelů radostně zpívajíce,
Sláva na výsostech Bohu s nimi obětujíce.
A na zemi pokoj lidem, kteří dobré vůle jsou.
Uděl, když my zde pobudem nám v nebi radost věčnou.