Velkomoravský chorál
hudba: Jiří Pavlica / text: - 20. modlitba Kyjevských listů
Přepis textu z hlaholské předlohy:
Cěsarьstvě našemь Gospodi
milostьjõ tvojejõ prizьri
i ne otъdazь našego tuzimъ
I ne obrati nasъ vъ plěnъ
narodomъ poganьskъimъ
Christa radi Gospodi našego
Iže cěsaritъ sъ otьcemь i sъ svẽtъimь (duchomъ)
 
Překlad:
Na království naše, Pane, pohlédni svou milostí.
Nevydej to, co je naše, cizím a neuvrhni nás v porobu národům pohanským.
S pomocí Krista, Pána našeho, který vládne s Otcem a svatým (Duchem).
(Pozn: Slovo "Duchem" se v originálu nevyskytuje, proto se podle smyslu někdy doplňuje v závorce.)