Tak tady byl
Jiří Pavlica / Michal Stránský
There He Was – zpěv Jiří Pavlica
Tak obyčejná až to leká
smrt kterou nikdo nečeká
přijde jak smutek na člověka
jak blízká známá z daleka
 
Je jenom jedna
přesto máme
když přijde chvíle
každý svou
 
Nosí prý úsměv staré známé
kdo vědí už nám neřeknou
 
Tak tady byl a už není
tajemství úžas divná chvíle
svět se v té chvíli navždy změní
a přece sněží - sněží bíle
 
A hory bílé naléhavě
se v tobě ptají co jsi zač
a jestli konec zazní v hlavě
jako když vypneš vypínač
 
Jestli se ticho po pokoji
jako host z dálky rozhostí
jestli tam budou všichni tvoji
až duha propast přemostí

There He Was

What is the second between life and death like? Does anyone notice when the moment comes? Do you get to meet anything particular? Each one of us meets his own second and each one of us hopes to be expected on the other side by those who have left earlier.
 
Jak asi vypadá vteřina mezi životem a smrtí? Všimne si jí někdo, když ten moment nastane? Podaří se vám potkat někoho konkrétního? Každý má tu svou vteřinu a na každého z nás snad na druhém břehu čekají ti, kteří odešli před ním.