Studánka v lese (Tancovala v lese víla)
Jiří Pavlica / Věra Provazníková
zpěv Alice Holubová, Jiří Pavlica a sbor dětí
Tancovala v lese víla, prsten v trávu upustila.
Do trávy se pro něj shýbla, ale prsten neuzdvihla.
Chvíli nad ním tiše stála, modrým okem zaplakala.
STUDÁNKA se třpytí v lese. Kdo ji najde - napije se.
 
Tancovala v lese víla, všechny stromy roztančila,
palouček ta víla bílá stříbrem mlhy pohladila.
STUDÁNKA se třpytí v lese. Kdo ji najde – napije se.