Spi, synáčku, spi
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv Alice Holubová
Spi, synáčku, spi, zavři očka svý.
Pán Bůh bude s tebou spáti,
andělíčci kolébati,
andělé svatí budou si hráti.
 
Spi, děťátko, spi, zavři očka svý.
Pán Bůh bude s tebou spáti,
andělíčci kolébati,
Matička Boží stojí u dveří;
nese košíček plný jablíček.