Sedí vrabec
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv Radek Blahuš 11 let
Sedí brabec na kostele jako mládenec,
přiletěla k němu vranka, dala mu věnec.
A já tebe, vranko, nechcu, černé nohy máš.
A já tebe, můj brablečku, že ty v karty hráš.
Já poletím přes Moravu, nohy operu
a ty půjdeš do karbanu, prohráš halenu.