Radujme se, veselme se
Den preslavný jest k nám prišel, v němž má býti každý vesel
radujme se, veselme se v tomto narození

Pobuďme veselí spolu, pripijme jeden druhému
radujme se, veselme se v tomto narození

Abysme k vám za rok prišli a vás ve zdraví zas našli
radujme se, veselme se v tomto narození