Probuzení
Jiří Pavlica / František Nechvátal
zpěv David Burda
Vstávej, vstávej, košiláčku, obloha je bez obláčku.
Otevř očka jako trnky, ptáčci hrají brnky, brnky,
na housličky, na píšťaly,  všechny písně přezpívali.