Poslyšte lidičky
lidová - úprava Jiří Pavlica
Poslyšte lidičky mou písničku, co já vám zazpívám o vojáčku.
Kterak jeden císař svou armádu, zmužile odeslal skrz Moravu.

Když přimašíroval do Moravy, Kozáci šoukali na vše strany,
kde že je Francie se pítali, u města Slavkova se vítali.
 
Milý Napoleon, cos udělal, že si svou armádu do boje hnal.
Postavil vojáků na sto tisíc, Ach Bože, kde je té armády víc?

Bonapart postavil svou armádu. Držte se mé děti v tuto dobu.
Budem se brániti na tom místě, já musím dostati toho prince.

U města Slavkova jest dědina, která je nedávno vystavěná.
A ona má jméno Brankovice, tam taky zabili toho prince.
 
Já tuto písničku uzavírám a vám všem přítomným připomínám.
Lidičky domů se rozejděte a všem tu novinu vypravujte.