Pochválen Pán
Pochválen Pán, Ježíš Kristus, milý Matěji.
Až na věky, kam pospícháš, bratře Ondřeji.
Já do Betléma běžím, co se stalo to nevím,
Vrať se se mnú půjdem spolu, potom ti povím.

Naši chlapci dneska pásli blízko Betléma,
velká jasnost o půlnoci jako den byla,
andělský hlas slyšeli, do Betléma běžali,
že se Mesiáš narodil právě mluvili.

Když sme sa tak spolem sešli tak už půjdeme
a milému Ježíškovi hráti budeme.
Francku, vezmi želízka, obveseluj Ježíška,
Ondro, bubny, Juro, dudy, bude muzika.

V tom obecním chlévečku v malých jesličkách,
leží malé pacholátko v chatrných plenkách.
A že tak překrásné je, na každého se směje,
kdo se na něho podívá radost nabude.