Nechvátej osude
Jiří Pavlica / František Novotný
Don’t Rush Fate (Do Not Dash, My Fate) - zpěv: Jiří Pavlica, Alice Holubová
Nechvátej osude člověk ti nestačí
vždyť ještě nesplatil co srdci dluží
tvá kola osude rychle se otáčí
kolena měknou a dech se nám úží
 
Nechvátej osude chci vidět svítání
je mnoho semínek zasetých v zemi
chci znovu nabírat dětské sny do dlaní
slyšet svou písničku znít mezi všemi
 
Nemysli na osud on myslí za tebe
z vinice lásky pár hroznů si dej
na vratkých cestách pak opři se o nebe
dojdeš kam souzeno děj se co děj
 
Nemysli na osud nezoufej člověče
radost a naději dál v duši své měj
obejmi šanci žít dřív než ti uteče
dojdeš kam souzeno děj se co děj
 
Nechvátej osude ještě jsem nenašel
penízek jistoty na stránkách knih
bojím se že minu to co bych potkat měl
když štěstí v hrsti mám taje jak sníh
 
Nechvátej osude než člověk vyzpívá
úsměv i zármutky ze všech tvých not
zjistí že dech mu už na další nezbývá
protančil podrážky posledních bot
 
Nechvátej osude svět jsou jen obrázky
které si maluje každičký z nás
každý den zbývají z vět jenom otázky
odpověď zná jenom starý klaun čas
 
Nechvátej osude člověk ti nestačí
vždyť ještě nesplatil co srdci dluží
tvá kola osude rychle se otáčí
kolena měknou a dech se nám úží
 
 
 
Do Not Dash, My Fate
 
There are so many things one wants to achieve in this world, we even know what goals we would
set ourselves. The only thing we do not know is how much time we have left.
 
Je toho tolik, co by chtěl člověk na světě dokázat, dokonce i přesně ví, jaké úkoly by si vytyčil. Jediné, co neví, kolik času mu na to všechno zbývá.