Lítáte v tom
Jiří Pavlica / Dušan Vančura
It Gets You Going – zpěv: Jiří Pavlica, Hradišťan, Javory Beat
Když dáma řekne – vy nejste můj typ
čechráš si peří a brousíš si vtip
pak stačí slůvko a to je ten zlom
vzplanete oba a lítáte v tom
 
Chceš-li jí štěstí z oblohy snést
nestačí čekat na konjunkci hvězd
musíš se snažit a to je ten zlom
narostou křídla a lítáte v tom
 
Opatrně když se život náhle změní
každá změna ku prospěchu ještě není
každou chvíli přejeme si štěstí lásku zdraví
jenže z přemíry lásky člověk ochuraví
 
Prvních pár týdnů je nádherný svět
ty řekneš počkej – a ona chce hned
jenže pak přijde ten nechtěný zlom
dojdou ti síly a lítáte v tom
 
Opatrně když se život náhle změní
každá změna ku prospěchu ještě není
každou chvíli přejeme si štěstí lásku zdraví
jenže i z přemíry zdraví člověk ochuraví
 
Když tělo slábne a krátí se dech
zkusíme činky a kondiční běh
najednou nastane kýžený zlom
narostou svaly a lítáte v tom
 
It Gets You Going
 
The seconds which make you change your attitudes and habits because of yours truly do not always have benefi cial aftermaths. But what can you do when the seconds have already got you going?
 
Vteřiny, ve kterých měníte své životní postoje a návyky kvůli své drahé polovičce, nemusí vždy působit blahodárně. Ale co s tím, když už v tom lítáte?