Krátký popis léta
Jiří Pavlica / Jan Skácel
A Short Description of Summer - zpěv: Alice Holubová, Hradišťan, Javory Beat
Požáry Ze čtyř stran hoří léto
Omamně kvetou akátové háje
zelená duše vína doutná na vinicích
krvácí vlčí máky v obilí 
 
Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna
 
Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá
 
vlaštovky hbité rovnou nití
studánky k nebi přišívají
rovný je den a slunce svítí
na rovné léto v rovném kraji