Když se hory zelenaly
Jiří Pavlica / text lidový
zpěv Alice Holubová
Když se hory zelenaly,
modrým kvítkem prokvétaly,
šla Maria, šla plačící,
svého syna hledající.
 
Nalezla tam apoštoly,
byli smutní, neveselí,
jak ve čtvrtek při večeři,
když chléb lámal a rozdával.
 
Když chléb lámal a rozdával,
svou svatou krev jim pít dával.
 ,,Pijte, jezte a hodujte,
této noci pamatujte!“
S naším milým Kristem Pánem
až na věky věkův amen!