Když ona hrozny trhala
Jiří Pavlica / Michal Stránský
As She Was Picking Grapes – zpěv Jiří Pavlica
Když ona hrozny trhala vzpažené ruce na modlení
hora si tiše zpívala o tom co bylo a co čas mění
když ona hrozny trhala budoucí pravdy střapce plné
ruce jí šťávou třísnily
 
Když ona hrozny trhala na tenkých koncích slunce hrálo
dole už rosa padala stádo laní se vylekalo
když ona hrozny trhala bylo jak nikdy nebývalo
vítr jí laskal košili
 
Když ona hrozny trhala slunce jí vlasy pozlatilo
léta se přes nás přehnala a jako by to včera bylo
Když ona hrozny trhala bylo jak nikdy nebývalo
vítr jí laskal košili

As She Was Picking Grapes

In Vino Veritas. However, the same truth is hidden already in grapes. For a man their harvesting can
be just as much of a pleasure as drinking wine itself, especially when watching a beautiful woman
picking the grapes.
dreams cannot hurt.
 
In Vino Veritas. Tatáž pravda už je ale skrytá v hroznech, jejichž sklizeň může být pro muže stejným požitkem jako pití vína, obzvláště když ty hrozny trhá krásná žena.