Gruzínská
Bulat Okudžava / Petr Ulrych
Georgian - zpěv: Petr Ulrych, Javory Beat
Až svým potem zkropím tu zem, po které chodím,
až hrozny pohladím, políbím, potěžkám, ochutnám,
pak Vás přátelé moji pozvu, až večer se zrodí
a své smířené srdce vám potichu na dlani dám.
 
Pojďte všichni dnes k nám i svou duši vám na dlani podám
a vy mně řeknete do očí pravdu, čím pro vás jsem.
A potom všechny nás naplní pokora čistá jak voda.
Pro co jiného dal nám Bůh věčnou a nádhernou zem.
 
Až svým potem zkropím tu zem po které chodím,
až hrozny pohladím, políbím, potěžkám, ochutnám,
pak Vás přátelé moji pozvu, až večer se zrodí
a své smířené srdce vám potichu na dlani dám.
 
Pojďte všichni dnes k nám i svou duši vám na dlani podám
a vy mně řeknete do očí pravdu, čím pro vás jsem.
A potom všechny nás naplní pokora čistá jak voda.
Pro co jiného dal nám Bůh čistou a nádhernou zem.
 
A potom slova a nápěvy písní co v srdcích nám leží
zazní znova a znova a znova, než zapomenem.
Poletí k nebi, jak letící ptáci nad vysokou věží
a pro co jiného dal nám Bůh věčnou a nádhernou zem
 
A když si právě teď usmyslí skončit to všechno co dal nám
ať ještě naposled mihnou se nám nad obzorem
divoký kůň a rychlý sokol a malá rybička zlatá
Pro co jiného dal nám tu věčnou a nádhernou zem.