Ej,lásko,lásko (Častkovské)
Aj, lásko, lásko, jak si ty marná jako tá voděnka mezi horama
Voda uplyne, láska pomine jako ten lísteček na rozmarýně
 
Okolo Jarošova teče voděnka čistá
teč voděnko, čistá si, má panenko, hezká si,  pořád ně trucuješ

Oj netrucuj, netrucuj, šak já eště nejsu tvůj
teprú možeš trucovat, až já budu rukovat, teprú možeš plakat
 
Hore lidečkem voda běží ej, s mojú milú iný leží
Ej leží, leží, lebo zaspal ej, dybych ho tam věru zastal
 
Co to máš, má milá, co to máš za krásu
dyž na ťa pohlédnu, celý sa zatřasu
 
Háj husy do jačmeňa, háj husy do viky
nebudu sa spěšej žénit, až budu veliký
 
Co to máš, má milá, co to máš za oči
dyž do nich pohlédnu, hlava sa ně točí