Ej, hora, hora
lidová, úpr. Jiří Pavlica ,zp. muzikanti
Ej, hora, hora, dubový chrást,pomož Bože niečo ukrást.
Ej, koně, koně lebo voli, lebo dzievča po méj vóli.
Ej, daj nám Bože prerokovac, nebudú nám roskazovac
Ej Bože estě jednú bože, kdo nám s téj biedy pomože.

Daj ňa mamičko, daj ňa do školy, nech sa naučím drobné litery.
Až sa naučím písac litery, aj sa naučím lúpac komory.
Kedz budzem vedzec lúpac komory, potom ukradněm súsedom voly.

Horenka chabová zbojnická komora, keď sa rozzeleňá ta šetkých vychová.
Horenka chabová kebys bola moja, dal bych ca okovac železom dokola.
Železom dokola žutým plechom pobic. Horenka chabová, ty moja mosíš byc.
Horyčky zelené to sú naše žita. Něpojdzem od miléj, šak eště nesvitá.