Dřímotěnka
Jiří Pavlica / František Nechvátal
zpěv Alice Holubová a sbor dětí
Sen slétá dětem na víčka, padá už rosa z nebíčka.
Z nebe už padá rosy chlad, pojď na kopec se podívat!
Čím doutná louka, kdo to ví, co se tam svítí ve křoví?
To svatojánských broučků rej vykouzlil dobrý čaroděj.