Děťátko se narodilo
lidová - úprava Jiří Pavlica
zpěv Alice Holubová

Děťátko se narodilo,  aleluja

jenž všechen svět potěšilo, aleluja

Ny leží na seně v jeslech, aleluja
a kraluje věčných světlech, aleluja 

V této radostné slavnosti, aleluja
chvalmež jeho na výsosti, aleluja